Da http://it.groups.yahoo.com/group/Sfruttiamo_il_Web/ traggo quanto postato Da: “Sy”  Data: Lun 24 Lu 2006 9:35pm Oggetto: Colapesce   La gente Cola pisci lu chiamava, che comi un pisci sempri a mari stava, d’unni vinia nuddu lu sapia forsi era figghiu di Nettunnu diu.Un ghiornu a Cola “u rre” u fici chiamari e Cola di lu mari dda vos’iri – O Cola […]