LA MAESTRA Ch’era bellu una vota fari ‘a maestra Rispettata e riverita a sinistra e a destra Chi ‘nta li so’ manu avia Li cchiu’ moderni principi di pedagogia ‘Nsemmula a lu sinnacu e a lu cardinali Era la maggiori autorità locali La matina appena si sintianu li so’passi Si mittia sull’attenti Tutta la […]